Şebeke Bağlantı Noktasında Aktif Güç Beslemesinin, SMA DATA MANAGER M ile Kontrolü

tarafından Veli Nişancı (guest post), , 1 Yorum

Data Manager M ile Aktif Güç Kontrolü

Doğrudan şebekeye besleme yapan bir FV sistemin ürettiği gücün kontrol edilmesi konusunda SMA DATA MANAGER M birçok büyük sistemde merkezi kumanda ünitesi olarak kendini kanıtlamıştır. Peki bir FV sistemde ilave yükler olduğunda ve aktif güç beslemesinin doğrudan şebeke bağlantı noktasında kontrol edilmesi gerektiğinde, durum ne olur?

SMA Data Manager M ile, sisteminizde aktif güç beslemesinin sınırlandırılması için şebeke operatörünün özelliklerini %0 dan %100’e kadar uygulayabilirsiniz. Örneğin sisteminizde üretilen enerjiyi şebekeye vermek istemediğinizde %0 değerini SMA Data Manager M’a girerek bunu sağlayabilirsiniz. Bu sayede ürettiğiniz enerji sadece evde kullanılan elektrikli aletlerde tüketilecektir. Bu durumda sisteminiz, o an örneğin sadece çamaşır makinanız çalışmakta ise, onun tükettiği kadar üretim yapacaktır.

Hangi Durumlarda Aktif Güç Kontrolü Uygulanabilir

  • Öz tüketimi olan ve şebeke bağlantı noktasında aktif güç beslemesini 0 Watt ile sınırlama (İng.: “Zero Export“) zorunluluğundaki FV sistemler Bu tür uygulamalar, zayıf şehir şebekelerinde istenebilir. (Bu durumlar için tüketimin ölçülebilmesi için SMA Energymeter veya Home Manager kullanılması zorunludur.)
  • Öz tüketimi ve şebeke bağlantı noktasında maksimum aktif güç beslemesi sınırlandırılmış olan FV sistemler
  • Öz tüketimi ile başka üreteçleri (örn. jeneratörler) olan ve şebeke bağlantı noktasında aktif güç beslemesini sınırlama zorunluluğu olan FV sistemler

Bu tür uygulamalarda FV üretimin payı, FV sistemdeki diğer üreteçlerle herhangi bir iletişim zorunluluğu olmadan çok iyi bir kapalı devre kontrol yapılmasına olanak tanıyabilir.

Aktif güç sınırlaması için girilecek değer yüzdesel olarak belirtilmelidir. Toplam sistem gücü referans değeri olarak alınmaktadır. Şebeke operatörünüz, sistemin aktif güç beslemesi yapmasını istemiyorsa, aktif gücü %0’a sabit bir değerle sınırlandırmanız ve ek olarak aktif güç faktörü için önceden ayarlanmış değeri ayarlamanız gerekir. Böylece, aktif güç beslemesini birkaç saniye içinde %0 ile sınırlandırmak mümkündür. Aktif güç sınırlamasında kademe değişikliklerini dengelemek ve emniyet mesafesi oluşturmak için negatif bir değer uygulanabilir. Bununla, aktif güç beslemesinin zamanında sınırlandırılmasını sağlanır. Aktif güç sınırlaması değeri yük kademe değişikliklerine göre uygun şekilde ayarlanmalıdır. Daha sonraki invertörler için ayar gerekmemektedir.

1. Açık Devre Kontrol (Şebekeye verilecek enerji manuel veya Modbus aracılığı ile belirlenir)

Bir FV sistemin kontrolünde harici ayarlar (örn. güç sınırlaması hakkında), doğrudan eviricilere aktarılmaktadır. Bu olanak, örn. doğrudan aktif güç beslemesi yapan büyük FV sistemlerde kullanılmaktadır. SMA Data Manager M burada, bir merkezi iletişim ünitesinin rolünü üstlenmekte, çok çeşitli sinyal ayar bilgilerini işlemekte ve bunları eviricilere aktarabilmektedir. Harici bir işletme (örn. perakende satış firması veya şebeke işletmecisi) böylece, FV sisteme doğrudan erişim sağlar ve örn. eviricinin nominal FV sistem gücünü doğrudan sınırlayabilir. Eviricinin üretilen aktif gücünün sınırlanması burada doğrudan şebeke bağlantı noktasının üzerine etki yapar, zira sistemde herhangi bir yük mevcut değildir (bkz. Şekil 1).

Eviricinin üretilen aktif gücünün sınırlanması burada doğrudan şebeke bağlantı noktasının üzerine etki yapar, zira sistemde herhangi bir yük mevcut değildir (bkz. Şekil 1).

Şekil 1: Data Manger M’e sahip, büyük ölçekli dağıtık bir FV sistem ve şebeke işletmecisinin ayar noktalarının açık devre kontrolü yardımıyla ayarlanmasına örnek

E: Konum Açıklama
A: Modül sıcaklığı sensörü
B Eviriciler ve FV modüller
C: Dış sıcaklık sensörü
D: Işınım sensörü
E: Cluster Controller
F: Sunny Portal
G: Router
H: Dalgacık kontrollü alıcı veya uzak terminal ünitesi
I: Şebeke istasyonu
K: Kontrol merkezi
L: Şebeke kontrol merkezi
M: Şehir şebekesi

2. Kapalı Devre Kontrol (Şebekeye hiçbir şekilde enerji verilmeyip üretilen enerji sadece öztüketimde kullanılır)

Öz tüketimi olan sistemlerde (bkz. Şekil 2) şebekeyi besleyen güç, zaman içinde değişim gösterebilen anlık tüketime bağlı olarak değişir. Bu sistemlerle ilgili tipik bir koşul, örneğin, şebeke bağlantı noktasında aktif güç beslemesinin belirlenmiş olan bir maksimum değer ile sınırlanması gerekliliğidir. Bu amaçla ayarlanan değer, şebeke bağlantı noktasında ölçülen gerçek değer ve üretilmekte olan aktif güç değerini kullanarak eviricilerin sınırlanması istenen güç değerini (ayar değeri) otomatik olarak hesaplayan, merkezi bir kapalı devre kontrol gereklidir.

Şekil 2: SMA Data Manager M’e sahip, büyük ölçekli dağıtık bir FV

Şekil 2: Cluster Controller’a sahip, büyük ölçekli dağıtık bir FV sistem ve şebeke işletmecisinin ayar noktalarının kapalı devre kontrolü yardımıyla ayarlanmasına örnek

Konum Açıklama

A Modül sıcaklığı sensörü
B Eviriciler ve FV modüller
C Dış sıcaklık sensörü
D Işınım sensörü
E Cluster Controller
F Endüstriyel tüketici
G Sunny Portal
H Router
I Dalgacık kontrollü alıcı veya uzak terminal ünitesi
K Enerji sayacı
L Kontrol merkezi
M Şebeke kontrol merkezi
N Şebeke istasyonu
O Şehir şebekesi

SMA Data Manager M

https://files.sma.de/dl/31011/EDMM-10-DTR1818-V14web.pdf

SMA Home Manager

1 cevap
  1. Avatar
    cumhur tekşen says:

    hi from turkey, i need some help, in my solar plant, i have 12 sma 25000tl inventers. and each inverters connected to the 110 pv panels(270w), i demostrade in sunnydesignweb.com and it says my inverter can reach 27kw max energy, even today my 12 inverters reach 22.91kw max and produce 22.91kw during 5 hours. any of my invernet not reach 23 or higer or lover in that 5 hours nowadays, i bought grid guard code and set limit 24.500w to my inverters but still my inverters produce 22.91 never changed in cloudy or sunny days even. my electrican measure income power to the inverters and it is more then 27kw but out put enery is always 22.91 so can usuggest me that which side, i should check or settings for produce more then 22.91 ( we r 2 companies in same field and they have sma 25kw inverters too, my 12 inverters produce 22.91 but their 25kw inverters produce 24.50kw at the same time. i called manytimes to turkish sma service center but they couldnt help me about my questions so if u had experinaced my problem before. what can u suggest me coz my problem is not about my plant design or weather condition i use sma datamanager m for settings thank u so much, if u can upload a video about settings to the youtube , i ll be so glad. have a safe and healthy days.

    Cevapla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>