SMA EV Charger: een antwoord op al uw vragen

SMA EV Charger

De SMA EV Charger zorgt ervoor dat u meer zonnestroom in de tank krijgt door deze stroom van uw dak direct om te zetten in klimatologisch neutrale kilometers op de weg. Heb ik een eigen zonnestroominstallatie en de Sunny Home Manager nodig om mijn elektrische auto op te kunnen laden? Waar haal ik langere laadkabels vandaan? Hoe voorkom ik onbevoegd gebruik van mijn SMA EV Charger? Lisa Spangenberg, de expert van SMA laadoplossingen, beantwoordt hier uw vragen.

Ik bezit geen Sunny Home Manager 2.0. Kan ik de SMA EV Charger dan gebruiken?

De SMA EV Charger is ontwikkeld voor gebruik met de Sunny Home Manager 2.0. Dankzij deze configuratie kunt u ook gebruik maken van intelligent laadbeheer. U kunt de SMA EV Charger echter ook zonder de Sunny Home Manager 2.0 als standaard wallbox gebruiken en nadien probleemloos aan een zonnestroominstallatie aansluiten.

 

Hoe gebruik ik de SMA EV Charger als een standaard wallbox?

Bij het instellen van het systeem volstaat het om de optie “werking met netaansluitpuntmeter” te deselecteren (zie figuur 1). Let er echter op dat de visualisatie in Sunny Portal, de SMA Energy-app en alle functies die bij SMA Energy System Home horen, alleen beschikbaar zijn in combinatie met de Sunny Home Manager 2.0.

SMA EV Charger_Betrieb mit Netzanschlusspunktzähler

Figuur 1: Als u de SMA EV Charger als een standaard wallbox wilt gebruiken, deselecteert u eenvoudigweg de optie “werking met netaansluitpuntmeter” bij het instellen van het systeem.

 

Is de vorige versie – Sunny Home Manager (Bluetooth) – ook compatibel met de SMA EV Charger?

De SMA EV Charger kan in principe ook in combinatie met de Sunny Home Manager BT worden gebruikt, maar dan wel met enkele beperkingen.

 • De SMA EV Charger verschijnt niet in het apparatenoverzicht in de Sunny Portal, de bedieningsstappen zijn veel groter.
 • Er worden geen gebeurtenissen naar het systeemlogboek verzonden
 • SMA Smart Connected is niet beschikbaar
 • Visualisatie en bediening via de SMA Energy-app zijn niet mogelijk.
 • Het laden op basis van prognoses moet dan indirect worden geconfigureerd via de parameterinstellingen op de gebruikersinterface van het toestel.

Als u optimaal gebruik wilt maken van de intelligente oplaadmogelijkheden, moet u dus het gebruik van de Sunny Home Manager 2.0 in overweging nemen.

 

Klik hier voor meer antwoorden.

Met de SMA EV Charger software-update 1.02.23.R worden in het zgn. “Multi-EVC-bedrijf” maximaal drie SMA EV Chargers ondersteund in combinatie met een Sunny Home Manager 2.0 (≥ 2.08.5.R). De SMA EV Chargers kunnen vervolgens worden weergegeven en aangestuurd in de SMA Energy App.

Sinds augustus 2021 zijn er ook laadkabels leverbaar met als optie een lengte van 7,5 m en 10,0 m. Installateurs kunnen de kabels dan bestellen als reserveonderdeel via de SMA Online-shop voor montage achteraf in bestaande systemen. Eigenaren dienen direct contact op met hun installateur, omdat het aanbod in de SMA Online-shop uitsluitend bedoeld is voor vakmensen.

U kunt schakelen tussen snelladen en optimaal opladen via de draaischakelaar op de behuizing van de SMA EV Charger. Houd er echter rekening mee dat u de snellaad-modus niet via de SMA Energy-app kunt configureren. Als u de draaischakelaar in de optimale stand zet, zal de SMA EV Charger standaard beginnen met het opladen met optimale zonnestroom. U kunt ook een gewenst laaddoel instellen via de SMA Energy-app.

EV Chager_2 Schalterstellungen 3 Lademodi

U vindt de “slider” in de Sunny Portal door te kiezen voor belastingskenmerken > optionele energievereisten. In de geoptimaliseerde laadmodus wordt uw elektrische voertuig opgeladen met een zo laag mogelijk aandeel aan zonnestroom voor de SMA EV Charger. U kunt bijvoorbeeld, afhankelijk van de configuratie van uw systeem, kiezen voor 20% netspanning. Zo kan de Sunny Home Manager 2.0 ook de planning voor kleine zonnestroominstallaties uitvoeren of rekening houden met veranderende weersomstandigheden. Dit cijfer is geen statische waarde, maar eerder een streefdoel dat de Sunny Home Manager 2.0 in de loop van de dag probeert te bereiken (zie figuur 2).

Abbildung3_SMA EV ChargerOptional Energy Demand_EN

Figuur 2: U kunt bijvoorbeeld, afhankelijk van de configuratie van uw installatie, kiezen voor een bepaald aandeel van de netspanning in de geoptimaliseerde laadmodus. Zo kan de Sunny Home Manager 2.0 ook de planning voor kleine zonnestroominstallaties uitvoeren of rekening houden met veranderende weersomstandigheden. Dit kan u instellen met de slider in Sunny Portal.

De Sunny Home Manager 2.0 stuurt de SMA EV Charger met intervallen van één minuut aan. Vooral wanneer de omstandigheden variabel zijn, kan dit resulteren in een afwijking ten opzichte van het werkelijke opwekkingsniveau van zonnestroom. Het is dus mogelijk dat, zelfs als u een stroomopwekking van 100% hebt ingesteld, slechts een kleine hoeveelheid laadstroom daadwerkelijk van het elektriciteitsnet wordt afgenomen. Bovendien wordt de planning uitgevoerd door de Sunny Home Manager 2.0 op basis van een schema of hypothese. Veranderingen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen zijn volstrekt normaal.

Tijdens het snelladen wordt het voertuig opgeladen met het maximale vermogen dat het voertuig en het huis toelaten. Hierbij wordt elke energiebron gebruikt, zodat het systeem eventueel stroom kan onttrekken aan het thuisopslagsysteem om uw voertuig op te laden.
Tijdens het opladen met optimale zonnestroom laadt de SMA EV Charger het voertuig op met de energiemix die in de Sunny Portal (slider) is opgeslagen. Het opladen van de accu vóór optionele belastingen bepaalt of de accu of de OPTIONELE belasting eerst van het overschot aan zonnestroom wordt voorzien. Afhankelijk van de ingestelde slider kan energie van het thuisopslagsysteem of het elektriciteitsnet ook worden gebruikt om het voertuig op te laden.
Tijdens het op prognose gebaseerd laden wordt het overschot aan zonne-energie eerst gebruikt om het in de SMA Energy-app geconfigureerde laaddoel te bereiken. Als er niet genoeg van deze energie beschikbaar is om het laaddoel te bereiken, wordt het thuisopslagsysteem gebruikt. Zodra het thuisopslagsysteem is verbruikt, wordt de energie afgenomen van het elektriciteitsnet.

De SMA EV Charger is ontworpen voor het laden van elektrische voertuigen in één richting in wisselstroom conform IEC 61851-1. Het is dus niet mogelijk om thuis in twee richtingen aan gelijkstroom te laden. Dit wordt met name voorkomen door wettelijke voorwaarden. Bovendien leidt de door de toepasselijke normen voorgeschreven galvanische scheiding tot hoge oorspronkelijke kosten voor oplaadoplossingen. Voertuigfabrikanten bieden steeds meer voertuigmodellen aan met communicatie volgens ISO 15118, waardoor toepassingen in twee richtingen kunnen worden gebruikt. SMA volgt de ontwikkelingen op dit gebied met grote belangstelling.

Als de SMA EV Charger aangesloten is, is het van vitaal belang dat de meegeleverde laadkabel aangesloten wordt zoals hieronder afgebeeld (zie figuur 3). Als de lijnen niet zijn aangesloten zoals afgebeeld, dan zal het eenfasig laden niet kunnen beginnen. Het driefasig laden begint pas wanneer er een grote hoeveelheid stroom beschikbaar is. De laadkabel mag alleen worden aangebracht door een gekwalificeerde elektricien.

SMA-EV-Charger_Anschluss-Ladekabel

Figuur 3: De laadkabel moet worden aangesloten zoals aangegeven door een gekwalificeerde elektricien (bruine lijn naar L1), omdat anders de automatische fase-omschakeling niet mogelijk is.

Dit komt omdat de beperking van het maximale laadvermogen van de SMA EV Charger momenteel is gebaseerd op stroom. Met een begrenzing tot 11 kW wordt het apparaat beperkt tot een laadstroom van max. 16 A. Om de zekeringsweerstand van het apparaat niet te overschrijden, wordt het voertuig ook eenfasig opgeladen met slechts max. 3,5 kW.

Met de software-update 1.02.23.R is opladen met maximaal 7,4 kW eenfasig mogelijk zelfs als de SMA EV Charger beperkt is tot 11 kW,  voorzover de elektrotechnische installatie (bijv. kabeldoorsneden, zekering) dit toelaat. Doorslaggevend is hier de zekering van de stroomkring voor de SMA EV Charger (raadpleeg parameter “AC-stroombegrenzing”).

De SOC van de voertuigaccu wordt niet standaard tijdens het laden conform IEC 61851-1 via powerline communicatie (PLC) aan het voertuig doorgegeven. Dit betekent dat de SMA EV Charger geen actuele informatie over de SOC van de voertuigaccu ontvangt en deze informatie dus niet kan gebruiken om het energiebeheer te optimaliseren.

Nee, want de standaardoverdracht van de SOC van het voertuig naar het laadstation via PLC is niet inbegrepen.

De geïntegreerde boost-functie maakt 1-fasig laden met maximaal 7,4 kW mogelijk. De geïntegreerde symmetrische functie zorgt ervoor dat de landspecifieke grenswaarde voor ongebalanceerde belasting (4,6 kW in Duitsland) te allen tijde in acht wordt genomen. Dit is echter alleen mogelijk als een 1-fasige (accu) omvormer in dezelfde fase is aangesloten als de SMA EV Charger. Een driefasige omvormer die aan het net levert is in dit geval niet voldoende. Een andere mogelijkheid is dat grote ladingen in de andere twee fasen worden aangesloten. De boost-functie zelf hoeft niet te worden geactiveerd. Zodra er zonne-energie beschikbaar is en er aan de nodige voorwaarden is voldaan, wordt de stroom van het elektriciteitsnet en de zonne-energie automatisch gecombineerd om sneller op te laden.

Dankzij de stroomuitvalbeveiliging kan de SMA EV Charger op elk moment eenvoudig aan een bestaand energiesysteem worden aangesloten. Optimale benutting van de beschikbare aansluitcapaciteit zorgt ervoor dat de huisaansluiting niet hoeft te worden uitgebreid. Als er meerdere ladingen parallel worden aangesloten, vermindert de SMA EV Charger automatisch en dynamisch het laadvermogen van het elektrische voertuig voordat er een kritieke overbelasting wordt bereikt. Zo voorkomt men dat er zekeringen doorslaan. Wanneer de zonne-energiespecialist het systeem instelt, moet de nominale stroom van de selectieve hoofdschakelautomaat, en niet de zekering van de SMA EV Charger, worden opgegeven onder “nominale stroom van het interconnectiepunt”. (zie figuur 4).

SMA-EV-Charger_Nennstrom-des-Netzanschlusspunktes

Figuur 4: De zonne-energiespecialist geeft bij het instellen van het systeem onder “nominale stroom van het aansluitpunt” de nominale stroom van de selectieve hoofdzekering aan, en niet de zekering van de SMA EV Charger.

Standaard is de minimale laadstroom ingesteld op 6 A (volgens IEC 61851-1) (zie figuur 5). Het is mogelijk dat dit, afhankelijk van het aangesloten voertuig, moet worden gewijzigd. De Renault ZOE laadt dankzij de interne laadelektronica zonder problemen pas op vanaf een laadstroom van 10 A. Informeer bij de fabrikant van uw voertuig naar de minimale laadstroom voor uw voertuig. Elke wijziging van deze waarde beïnvloedt ook het starten van het laden en de schakeldrempel van de automatische fase-omschakeling.

SMA EV Charger_Minimaler Ladestrom

Figuur 5: Het is mogelijk dat u, afhankelijk van uw voertuig, de minimale laadstroom moet wijzigen. Vraag het aan de fabrikant van het voertuig.

Dankzij de automatische faseomschakeling door de SMA EV Charger kan de zelf opgewekte zonne-energie maximaal worden benut. Dit vormt geen gevaar voor de ingebouwde lader van het elektrische voertuig, omdat er een omschakelingspauze van 120 seconden is tussen het 1-fasig en het driefasig laden – met andere woorden, het actieve 1-fasige laden wordt gestopt en het driefasige laden wordt na een korte wachttijd geactiveerd (zie figuur 6). Een geïntegreerde hysterese voorkomt het voortdurend schakelen tussen de fasen.
De SMA faseschakeling is te vergelijken met een handmatige onderbreking van het laadproces en veroorzaakt geen schade aan het voertuig wanneer de apparatuur correct is geïnstalleerd en geconfigureerd (relaisschakeltijd).

EV-ChargerAutomatische-Phasenumschaltung

Figuur 6: Bij automatische faseomschakeling wordt de actieve 1-fasige lading gestopt en wordt de 3-fasige lading na een korte wachttijd geactiveerd.

Met de SMA EV Charger softwareupdate 1.02.23.R kunt u ieder laadproces via de SMA Energy App (Android/iOS ≥ 1.12.X.R) vrijgeven. Activeer hiervoor gewoon de parameter “Laadvrijgave via app” eenmalig in de inbedrijfstellingsassistent of op een later tijdstip via de gebruikersinterface van het apparaat. Vervolgens moet elk laadproces na het aansluiten van het elektrische voertuig handmatig worden vrijgegeven via de SMA Energy App, voordat het laadproces begint. De laadvrijgave geldt voor het gehele laadproces totdat het elektrische voertuig wordt losgekoppeld. De mogelijkheid om het laden vrij te geven is beschikbaar voor alle personen die als gebruiker in het Sunny Portal systeem zijn opgeslagen en is ook beschikbaar voor alle reeds geïnstalleerde SMA EV Chargers.

Als er geen digitale signaalbron (bijv. ontvanger voor rimpelspanning, afstandsbesturing) is aangesloten, is het mogelijk om de digitale ingangen van de SMA EV Charger te gebruiken, bijv. om een externe sleutelschakelaar aan te sluiten. Zo kan bijvoorbeeld een externe sleutelschakelaar worden aangesloten op de snelstop en tijdens de inbedrijfstelling worden geconfigureerd onder > Netbeheer > Regeling van het werkelijk vermogen. Het opladen begint dan pas, nadat een vrijgave is ontvangen.

Configureer de regeling van het werkelijke vermogen alleen als er een digitale signaalbron is aangesloten op de digitale ingangen van de SMA EV Charger. Zonder deze functie zal de SMA EV Charger het voertuig niet opladen, omdat hij wacht op een laadvrijgave via de digitale ingangen. De activering van de functie vindt u in het logboek van de Sunny Portal als melding “Vermogensbegrenzing / Snelstop actief”.

Dit is een bekend probleem met ID.3-modellen van de eerste generatie. Dit kan alleen worden opgelost door een software-update van het voertuig. Tijdens onze praktijktests met verschillende voertuigmodellen hebben wij vastgesteld dat de voertuigen na de uitgebreide software-update 2.1 niet meer ‘in slaap vallen’, zelfs niet tijdens het optimaal opladen.

Tijdens onze praktijktests hebben we gemerkt dat het probleem met het updaten van het voertuig naar versie 2.1 is opgelost.

Het laden met de SMA EV Charger draait niet alleen om het opladen van het elektrische voertuig. Het gaat erom dat de zonne-energie die door uw installatie wordt opgewekt, op een intelligente manier voor het laden kan worden gebruikt. E-mobiliteit is alleen duurzaam wanneer de laadstroom afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Het is dan ook de intelligentie van de SMA EV Charger die het toestel in eerste instantie iets duurder maakt dan standaard wallboxen. Het stelt u echter in staat uw kostbare zonne-energie optimaal te benutten dankzij intelligente functies, zoals de automatische fase-omschakeling. Zo kunt u duurzaam opladen tegen een ongekend lage kostprijs. Dankzij de flexibele oplaadmodi kunt u op elk moment zelf beslissen of u uw auto snel rijklaar wilt hebben of dat u hem gewoon op een bijzonder duurzame en betaalbare manier wilt opladen.

De lader zelf (de wisselstroomlader) is in het voertuig ingebouwd. Een wallbox / laadstation is vereist om de naleving van de veiligheidsfuncties te verzekeren en het laadproces te regelen.

 

*Hoe toegang te krijgen tot het document in de SMA downloadsectie: 1. Categorie: Oplaadoplossingen voor E-mobiliteit, 2. Productfamilie: SMA EV Charger, 3. Documenttype: Certificaat > Verklaring van de fabrikant voor het beperken van het maximale laadvermogen door middel van de EV Charger

SMA EV Charger: Uw laadstation voor thuis

Met de SMA EV Charger kunt u waardevolle kilowatturen van de zonne-energie op uw dak direct omzetten in rijbereik op de weg. Of u nu al een zonnestroominstallatie hebt of van plan bent er een te laten installeren. De zon is een rendabele bron van brandstof voor uw transportbehoeften en produceert geen emissies.

 • compatibel met alle standaard elektrische voertuigen
 • voor nieuwe en bestaande zonnestroominstallatie
 • een besparing op de elektriciteitskosten

Laad uw elektrische auto intelligent op

Gebruik gewoon de draaischakelaar op het apparaat zelf of laad uw elektrische voertuig direct op via de SMA Energy-app. De boost-functie maakt het mogelijk uw voertuig bijna twee keer zo snel op te laden als standaard laadstations. Ook bij kleine zonnecapaciteit ’s morgens vroeg en ’s avonds kunt u uw installatie maximaal benutten, dankzij de automatische omschakeling tussen 1-fasige en driefasige laadmodi.

 • opladen tot 22 kW
 • boost-functie voor netcompatibele, 1-fasige lading tot 7,4 kW
 • intelligent laadbeheer via de SMA Energy-app

Meer informatie over de SMA EV Charger?

In deze post, zetten we de voordelen uiteen van de intelligente laadoplossing, in combinatie met het SMA Energy System Home.

 

Klik hier om naar de oplaadoplossingen voor e-mobiliteit te gaan.

5/5 - (16 stemmen)
0 Reacties
Plaats een Reactie
Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>