Blogregels

Hoewel Sunny begint met een aantal bijdragen die we zelf posten, zal het de dialoog met de lezers zijn die deze bedrijfsblog tot leven brengt. Uw bijdragen zijn daarom zeer welkom.

In het belang van een aangename communicatie willen we u echter vragen om de volgende regels in acht te nemen.

Internet-etiquette

Zorg ervoor dat uw berichten vriendelijk en respectvol zijn. Uw berichten moeten oprecht, constructief en tolerant zijn ten opzichte van andere gebruikers. Wij behouden ons het recht voor om inzendingen te verwijderen die spam, advertenties, onwettige of vernederende opmerkingen bevatten, of inhoud die schadelijk is voor jongeren.

Ten behoeve van de leesbaarheid kunnen bijdragen gebruik maken van de woorden “hij” of “zijn”. Deze woorden verwijzen naar beide geslachten. Waar mogelijk zullen we genderneutrale termen gebruiken.

Vrijwaringsclausule

Reacties van onze lezers op blogberichten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van SMA. Indien een opmerking een link naar een externe website bevat, aanvaardt SMA geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid ervan of de inhoud van de gelinkte site. SMA behoudt zich het recht voor om links te verwijderen die mogelijk in strijd zijn met het burgerlijke recht of het strafrecht, of die de regels van de internet-etiquette overtreden. Het is echter onmogelijk voor ons om de volledige inhoud van de gelinkte sites grondig te controleren.

Uw SMA-blogteam