Duurzaamheid – meer dan greenwashing

SMA Matthias Schäpers

Dankzij de Fridays for Future-beweging staan duurzaamheid en klimaatbescherming wereldwijd bovenaan de politieke en bedrijfsagenda. Matthias Schäpers is hier buitengewoon tevreden over. Duurzaamheid is tenslotte een onderwerp dat hem na aan het hart ligt – en niet alleen sinds hij bij SMA begon als duurzaamheidsmanager om de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf te bevorderen. Waar hij zich aan stoort, daarentegen, zijn bedrijven die alleen maar doen alsof ze duurzaam zijn. Hij weet precies hoe je ze kunt herkennen.

 

Waarom is duurzaamheid op dit moment zo belangrijk?

Met name in de geïndustrialiseerde landen leven we al lange tijd boven onze stand en gebruiken we veel meer middelen dan we eigenlijk tot onze beschikking hebben. Als mensen bijvoorbeeld overal op dezelfde manier zouden leven zoals ze dat in Duitsland doen, zouden we drie aardbollen nodig hebben om iedereen voldoende te voorzien. Het is dan ook terecht dat jongeren protesteren, want als we zo doorgaan, heeft dat een negatieve invloed op hun toekomstige levensomstandigheden. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingslanden en nieuw geïndustrialiseerde landen, die terecht hun levensstandaard willen verhogen, maar niet in staat zijn dezelfde middelen te gebruiken als wij. Daarom is het buitengewoon belangrijk dat we nu beginnen ons verbruik van hulpbronnen drastisch te verminderen en ons richten op vooruitziende en duurzame ontwikkeling voor iedereen.

 

Welke rol spelen bedrijven hierin?

Naast de politieke beleidsmakers die de randvoorwaarden voor duurzaam ondernemen moeten stellen, zijn bedrijven zeer belangrijke spelers omdat het aan hen is om bijvoorbeeld te beslissen of ze middelen efficiënt gebruiken, veel gaan recyclen en door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen hun koolstofvoetafdruk minimaliseren. Veel bedrijven hebben dit ook erkend en hebben goede duurzaamheidsstrategieën ontwikkeld. Helaas zijn er echter minstens evenveel bedrijven die duurzaamheid louter als een PR-factor zien en zich aan de buitenwereld groener presenteren dan ze in werkelijkheid zijn. Wat me vooral stoort, is dat zelfs bedrijven uit de zonnestroomsector zich bezighouden met greenwashing. Vooral onze industrie moet duurzaam handelen.

 

Hoe kunnen we echt duurzame bedrijven en producten onderscheiden van bedrijven die alleen maar doen alsof ze groen zijn?

Dit is niet gemakkelijk voor leken. Je moet heel goed kijken. Het is belangrijk dat duurzaamheid nauw verbonden is met de bedrijfsstrategie en alle delen van het bedrijf en de hele toeleveringsketen omvat. Bedrijven moeten regelmatig hun belangrijkste duurzaamheidsfactoren, doelen en voortgang op transparante wijze rapporteren en geen kritische problemen verbergen. Zulke rapportages zijn pas echt geloofwaardig als niet zomaar naar believen gekozen wordt. Daarom rapporteren echt duurzame bedrijven volgens internationaal erkende normen zoals de Global Reporting Initiative (GRI).

Voor producten kunnen ook internationaal uniforme ecodesign-normen en labels met strenge eisen enige richting geven. In de Verenigde Staten bestaat de NSF/ANSI 457-2019-norm voor zonnestroompanelen en omvormers al. SMA was ook hierbij betrokken en wij werken momenteel aan een ecodesign-norm in de EU.

 

En hoe ziet de duurzaamheidsstrategie van SMA eruit?

Bij SMA was duurzaamheid altijd al stevig verankerd in onze missie en strategie. Zelfs de oprichters van het bedrijf stelden het doel om zakelijk succes op lange termijn te combineren met de bescherming van het milieu en met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is voor ons na bijna 40 jaar vandaag de dag net zo relevant. In onze duurzaamheidsstrategie hebben we op basis van een intensieve dialoog met belanghebbenden vier actiegebieden voor onze inzet voor duurzaamheid gedefinieerd. Dit zijn producten en processen, milieu en energie, medewerkers en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We meten ons succes op basis van prestatie-indicatoren voor producten en bedrijven waarvoor we ons specifieke en ambitieuze doelen hebben gesteld:

 

Bedrijfskritische prestatie-indicator

Company key performance indicator SMA

Productkritische prestatie-indicator

 Product key performance indicator SMA

 

Ik ben hier bijzonder trots op omdat deze indicatoren ons niet alleen zeer transparant maken, maar ook bewust de kern belichamen van wat een bedrijf in de eerste plaats duurzaam maakt: de balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke aspecten. Het behalen van het doel wordt elk jaar in overeenstemming met de GRI-norm in ons Non-financial Report gerapporteerd. Uit onze eerste evaluaties blijkt dat we op de goede weg zijn.

 

Lees hier meer over duurzaamheid bij SMA.
U vindt meer informatie over de duurzaamheid van omvormers in dit artikel in PV Magazine.

Over Matthias Schäpers

Matthias Schäpers begon bij SMA als architect en projectmanager. Eén van zijn meest opwindende projecten was de Günther Cramer Solar Academy, die onafhankelijk is van het openbare stroomnet. Sinds 2012 zet hij zich als duurzaamheidsmanager volledig in voor het thema duurzaamheid. Zijn aandachtsgebieden zijn duurzaamheidsbeheer, energie- en milieubeheer en het beheer van duurzame mobiliteit. De inzet van Matthias voor duurzaamheid gaat echter veel verder dan zijn werk. Sinds 2018 is hij vrijwillig ambassadeur voor klimaatbescherming voor de stad Kassel en lid van het bestuur van UmweltHaus Kassel. Hij deelt ook zijn expertise door het geven van colleges in het hele land over duurzaamheidsstrategieën, mobiliteit en energiebeheer.


Tags: ,

This article was published in 2020. As we are constantly developing our solutions, there may be newer or additional options for the tips and techniques in this article.

0 Reacties
Plaats een Reactie
Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>